Kinesist Antwerpen

WELKOM BIJ ONZE KINESISTEN TE ANTWERPEN

Herontdek de bewegende mens in jezelf.

 

MAISON MAGNUS | KINESITHERAPIE TE ANTWERPEN

Magnus kinesitherapie staat voor een team van gepassioneerde kinesisten die samenwerken in functie van uw herstel. Met een exclusieve 1 op 1 focus op elke patiënt beogen we uw partners in revalidatie en preventie te zijn. Magnus garandeert  een goede intercollegiale samenwerking opdat onze complementaire competenties zo goed mogelijk aansluiten bij uw revalidatie noden. Daarnaast bieden we een gezond en rustgevend interieur opdat u zich goed voelt.

 
Kinesist Antwerpen Tunnelplaats

DE REFERENTIE VOOR KINESITHERAPIE IN ANTWERPEN

Magnus kinesitherapie is een groepspraktijk van kinesisten, gekend voor hun innovatieve werking met een focus op kwalitatieve kinesitherapie en patiënt betrokkenheid.

Met een coherente visie gebaseerd op verschillende pijlers en een exclusieve focus op kinesitherapie is Magnus uitgegroeid tot groepspraktijk waar de patiënt en kinesist centraal staan. Door middel van een professionele structuur en een verfijnde rekruteringsprocedure kan Magnus kinesitherapie een hoge zorgkwaliteit bieden. Dit doet Magnus door samenwerking tussen de kinesisten binnen en buiten de praktijk te optimaliseren.

 

Bovendien is Magnus betrokken in de vertegenwoordiging van de kinesist(e) in zorgprojecten, zorgraden en de kinesisten kringen en netwerken. De ambitie is de kwaliteit van de kinesitherapie verder te verhogen door het opzetten van netwerken met andere zorgverleners om de symbiose tussen zorgberoepen te versterken en de zorg voor patiënt te verbeteren.

MAISON MAGNUS, EEN HUISELIJKE, WARME EN GEZONDE OMGEVING VOOR DE KINESIST EN PATIËNT

Magnus kinesitherapie te Antwerpen beoogt een integrale gezondheidservaring voor de patiënt en haar kinesisten.

 

Met een huiselijke setting trachten we de revalidatie ervaring aangenamer te maken en ervoor te zorgen dat u zich niet alleen voelt. Het belang van een gezonde leef- en werkomgeving draagt immers bij aan uw algemeen welbevinden. Bij Magnus vindt u dan ook een warme, lichtrijke en gezonde omgeving om in te revalideren.

Kinesist Antwerpen Eilandje
Rugpijn kinesist Antwerpen

PROFIEL VAN DE MAGNUS KINESIST

Een Magnus kinesist wordt gekarakteriseerd door gepassioneerde professionals om patiënten te helpen, intensief met collega’s samen te werken, competenties te delen en de kinesitherapie in de praktijk naar een hoger niveau te tillen. Bij Magnus garanderen we dat de kinesisten constructief met elkaar communiceren en zo de beste kinesist in elkaar naar boven halen i.f.v. de patiënt. Daarnaast beschikt elke kinesist(e) over een bijscholingspakket binnen en buiten de kinesitherapiepraktijk.

MAGNUS KINESISTEN EN WAARDEGEDREVEN, GEÏNTEGREERDE ZORG

Value based healthcare of waardegedreven zorg betekent dat de kinesist de beoogde doelstellingen van de patiënt zo goed mogelijk integreert in de revalidatie. Uw fysieke, psychologische en sociale noden in relatie tot uw fysieke klachten staan dus centraal bij Magnus. Om deze noden duurzaam te realiseren zijn Magnus en haar kinesisten actief betrokken bij de Eerstelijnszone te Antwerpen en proactief in de communicatie met andere zorgverleners. Op deze manier beoogt Magnus en haar kinesisten een partner te zijn in uw revalidatie.

Goede kinesist Antwerpen
Goede kine Antwerpen

KINESITHERAPIE OP MAAT

Onze prioriteit is de juiste behandeling voor uw klachten. Bij groepspraktijk Magnus in Antwerpen vindt u een diversiteit aan kinesitherapeutische specialisaties die op maat worden ingezet doorheen uw revalidatietraject. Ons team van kinesisten is geselecteerd op basis van complementaire competenties omdat de noden doorheen een revalidatietraject kunnen verschillen. Hierdoor beogen we de juiste kinesitherapeutische zorg op het juiste moment aan te bieden.

UW BEHANDELTRAJECT BIJ EEN MAGNUS KINESIST

Intake bij uw kinesist.

Tijdens de eerste consultatie van één uur voert een Magnus kinesist steeds een volledig onderzoek uit i.f.v. een kwalitatieve opstart. Het voorschrift van de arts is indicatief en een doorgedreven kinesitherapeutisch onderzoek is genoodzaakt om een correct behandelplan op te stellen. Deze integrale start van het revalidatietraject verhoogt de effectiviteit van de vervolgbehandelingen. Wanneer de arts dit wenst, stelt de Magnus kinesist ook een verslag op met zijn / haar bevindingen opdat uw verwijzende arts een beter inzicht krijgt in onze aanpak. Dit is bovendien in lijn met de adviezen van beide beroepsgroepen domus medica en Axxon.

 

Behandeltraject

Bij Magnus trachten we de kinesitherapeutische behandeltechnieken optimaal af te stemmen op uw noden doorheen het behandeltraject. Uw kinesist hanteer hier dus geen ‘one size fits all’ maar een geïndividualiseerde aanpak. Door middel van voortdurende bijscholing beheert een Magnus kinesist een breed gamma aan kinesitherapeutische vaardigheden maar kan die ook beroep doen op complementaire competenties van zijn / haar collega’s. Daarnaast is educatie van u als patiënt uitermate belangrijk om eigenaarschap te nemen van uw herstel. Dat doen we door middel van informatie fiches en voortdurende kennisdeling tijdens de behandelsessies.

 

Einde van de behandeling en feedback

Wanneer uw klachten verdwenen zijn en u zelfstandig verder kan, vragen we uw anonieme feedback door middel van een evaluatieformulier. Gedurende uw behandelreeks kan u overigens steeds anonieme feedback geven bij elke behandelsessie. Uit uw ervaringen kunnen onze kinesisten leren en de dienstverlening van onze kinesitherapiepraktijk verbeteren.

 

HERONTDEK DE HELENDE KRACHT VAN BEWEGING MET UW KINESIST

Kinesitherapie staat voor het maximaliseren van levenskwaliteit en bewegingspotentieel en dit door middel van de helende kracht van actieve en passieve bewegingen. Doordat het een niet invasieve behandelstrategie is, zijn er weinig tot geen negatieve neveneffecten van kinesitherapie en is het een te overwegen behandelstrategie complementair met andere behandelplannen. Tot slot speelt de kinesist een belangrijke rol om pijnvrij te kunnen blijven en draagt zo bij aan de preventie van andere aandoeningen.

Kine Antwerpen
Goede Magnus kinesist Antwerpen

PERSOONLIJK EN VEILIG

Revalidatie vereist een sterke samenwerking tussen de patiënt(e) en  kinesist. In onze vestiging te Antwerpen krijgt u exclusieve aandacht tijdens een behandeling. Onze kinesisten behandelen nooit meerdere patiënten op hetzelfde moment. Hierdoor creëren we de zorgkwaliteit, veiligheid en betrokkenheid die u verdient. Een Magnus kinesist kiest voor veiligheid en maximale impact bij elke behandeling, keer op keer.

BIJGESCHOOLDE KINESISTEN

Magnus garandeert dat haar kinesisten jaarlijks bijgeschoold worden door middel van een opleidingspakket, interne en externe bijscholing(en). Bijscholingen worden tevens intern terug gekoppeld waardoor elke kinesist op de hoogte is van de competenties van zijn of haar collega. Hierdoor zijn Magnus kinesisten zelf reflectief, kritisch en bereid om elkaar maximaal te ondersteunen. Bij Magnus geloven we dat 1+1=3 kan zijn.

Image by Joyce McCown
Kinesisten Antwerpen

UW FEEDBACK TELT!

Magnus kinesisten staan voor zelfreflectie en continue verbetering. Door middel van uw anonieme feedback worden onze zorgen en uw klachten beter. Wij bevragen onze patiënten pro-actief om zo onze diensten te kunnen verbeteren.

REVALIDATIE- EN ZORGPARTNERS

Ons team van kinesisten is geselecteerd op basis van hun gedrevenheid om beter te worden, in team samen te werken en open te staan voor feedback. Bij Magnus heb je de garantie dat de kinesisten onderling echt samenwerken i.f.v. de patiënt en maximalisatie van de zorgkwaliteit.

 

Daarnaast beoogt Magnus de geïntegreerde en transmurale zorg met andere zorgpartners in de eerstelijnszones of ziekenhuizen te verbeteren. Onze teamleden maken hiervoor gebruik van de nieuwste communicatietools zoals het eHealth platform, mynexuzhealthpro, Siilo en zijn actief betrokken in de eerstelijnszone te Antwerpen.

Kinesisten netwerk Antwerpen
Patiënt educatie kinesist Antwerpen

EDUCATIE VAN DE PATIËNT

Spondyloliwat? Brachialhoe? Kennis van uw aandoening is uitermate belangrijk om te revalideren en herval te vermijden. Magnus kinesisten vinden educatie essentieel om van u een partner in het herstel te kunnen maken. Ons team in Antwerpen ontwikkelde informatie fiches over courante aandoeningen om patiënten en andere zorgverleners te informeren. Ontdek onze behandeltrajacten van cervicogene hoofdpijn over scheenbeenvliesontstekingen tot hielspoor en neem samen met uw kinesist de revalidatie in eigen handen!

OPEN DAG MAGNUS KINESITHERAPIE

Op zaterdag 18 juni organiseert Magnus een open moment van 10u00 - 12u00. Kom langs en ontmoet ons team.

In het kader van preventie stellen we ook enkele vrijblijvende intake momenten ter beschikking op de open dag. Wilt u preventief advies, een second opinion of wilt u weten of kinesitherapie kan helpen voor uw klachten? Aarzel niet en reserveer jouw consult moment.

Image by Sincerely Media
 

TOEGANKELIJKHEID IN ANTWERPEN

Onze kinesitherapie praktijk te Antwerpen is makkelijk bereikbaar per wagen, de fiets, te voet of het openbaar vervoer. Bovendien is onze praktijk rolstoelvriendelijk. U kan ons vinden op de Tunnelplaats. Kan u niet tot bij ons komen vanwege ziekte of door een beperkte mobiliteit, dan helpen we u graag verder aan huis of via een tele-/videoconsult totdat u beter bent. Hiermee boegen we te vermijden dat u zorgen uitstelt.

Phone on Desk

VRAGEN? CONTACTEER ONZE KINESISTEN IN ANTWERPEN

Twijfel je om een behandeling te plannen bij een Magnus kinesist of ben je niet zeker of we jou wel kunnen helpen? Contacteer ons per mail of telefoon en ons secretariaat helpt je graag verder. Wanneer we uw klachten niet kunnen behandelen, begeleiden we u graag naar een collega kinesist of andere zorgverleners met de nodige competenties.