Thuis kinesist Leuven

KINESITHERAPIE AAN HUIS

Bij bepaalde ziektebeelden is het moeilijk of onmogelijk om fysiek op de kinesitherapie praktijk te geraken. Om de revalidatie op te starten en continuitieit van de zorg te bieden voorzien wij ook huisbezoeken. Het doel is om zo snel mogelijk zelfstandig te worden en de patient in staat te stellen om naar de praktijk te komen om de zorgkwaliteit verder te verbeteren.

Onderstaande therapeuten kunnen geboekt worden voor een thuisbezoek. Gelieve wel even telefonisch contact te nemen opdat we de nodige verplaatsingstijd mee in rekening brengen.

HUISBEZOEKEN IN DE KINESITHERAPIE

KINESIST
ROBRECHT

Kinesist Leuven

KINESIST
STEVE

Kinesist Leuven

KINESISTE
JULIA

Kinesiste Leuven

KINESIST
RUBEN

Kinesist Leuven