Last van lage rugpijn en op zoek naar hulp?

Dan kan je nu zonder voorschrift en met terugbetaling naar de kinesitherapeut dankzij de Direct Physio Trial!
Bovendien is de terugbetaling voor jou als patiënt hoger dan bij een regulier behandelvoorschrift.

Onderzoek tot directe toegang
tot de kinesitherapie

De studie Direct Physio onderzoekt de meerwaarde om eerst naar een kinesitherapeut te gaan in plaats van de huisarts.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen:

 • Je op dit moment last hebt van lage rugpijn. Met lage rugpijn bedoelen we pijn die tussen de onderste ribben en de onderkant van de billen zit, met of zonder pijn in één of beide benen.
 • Deze lage rugpijn al langer dan 24 uur duurt en minder lang dan zes weken.
 • Je nog niet in behandeling bent voor deze klachten (eventueel innemen van pijnmedicatie niet meegerekend).
 • Je minstens 18 en maximaal 65 jaar oud bent
 • Je het afgelopen jaar niet geopereerd werd aan je rug
 • Je momenteel niet zwanger bent
 • Je nooit eerder de diagnose van een algemeen pijnsyndroom, zoals fibromyalgie, kreeg

Voldoe je aan de voorwaarden?

Schrijf je dan hier in: https://forms.gle/7dAhnBDavkPnCe4x8

Lage rugpijn kinesist
Lage rugpijn Goede Kinesist

Doelstellingen
van de studie

Als je in België rugklachten hebt moet je eerst een medisch voorschrift verkrijgen om terugbetaling voor behandelingen bij de kinesitherapeut te krijgen. Dit is in tegenstelling tot andere landen. Daar waar andere landen aangeven dat directe toegang tot kinesitherapie effectiever is, loopt België nog achter. Dit is vreemd omdat een gelicencieerde kinesitherapeut in België een intensievere 5-jarige Master opleiding achter de rug heeft. Met deze direct physio studie evalueert men of directe toegang even effectief is als het huidige systeem en of het gepaard gaat men lagere kosten voor de patiënt en de maatschappij.

Lage rugpijn is de belangsrijkste oorzaak
van verloren kwalitatieve levensjaren

Wist je dat de aanpak van lage rugpijn in de recente jaren sterk is veranderd? De meest recente klinische richtlijnen in Europa focussen volledig op

 • Behandeling zonder gebruik van medicatie
 • Aanpassing in leef en werkomgeving
 • Educatie, advies en het gerust stellen van de patiënt
 • Actief revalidatieprogramma's om terug pijnvrij te bewegen

Enkel voor specifieke subgroepen van patiënten worden extra strategiën geadviseerd

 • psychologische begeleiding (vb. chronische pijn - zie ook ons artikel over chronische pijn)
 • multi-disciplinaire begeleiding
 • operatieve ingreep voor een kleine subgroep van paitënten

Bron: Evidence‐based treatment recommendations for neck and low back pain across Europe: A systematic review of guidelines

Pijnvrije rug kinesist