Op weg naar voortdurende opleidingen en kwaliteitsgarantie

In 2023 hebben we het Magnus opleidingscurriculum uitgebreid naast het reeds bestaande jaarlijkse opleidingsbudget. Dit vloeide voort uit het idee om externe kennis in huis te halen voor het volledige team, interne kennis beter te delen en als team te kunnen verdiepen in veelvoorkomend pathologie. De focus lag hierbij ook op specialisaties waar duidelijk nood aan was vanuit de aanvragen en voorschriften. De geaccrediteerde opleidingen zijn onder te verdelen in 3 categorieën waarin we reeds verschillende sessies hebben kunnen laten plaatsvinden.

 

1. Opleiding aan Magnus kinesitherapeuten door externe experts

Relaxatie in de kinesitherapie - Leuven en Antwerpen 

Externe docent: Philippe Minguet

2. Interne training aan collega’s in expertisedomein van docerende collega

Temporomandibulaire aandoeningen - Magnus Antwerpen (2u)
Interne expert: Julia van Peer

Standaardisatie spierkrachtmeting met Hand Held Dynamometrie (HHD)
Interne expert: Robrecht Bex

3. Probleemgestuurde ontwikkeling en standaardisatie van pathologie specifieke zorgpaden: theorie en praktijk

Ontwikkeling van een evidence based zorgpad voor scheenbeenvliesontsteking

Probleem gestuurde opleiding met interne facilitator (4 sessie van 2u)

Profiel Magnus Kinesist

1. Waarom mentorschap
in de zorg belangrijk is

Een Magnus kinesist wordt gekarakteriseerd door een passie om patiënten te helpen, intensief met collega’s samen te werken, competenties te delen en de kinesitherapie in de praktijk naar een hoger niveau te tillen. Bij Magnus garanderen we dat de kinesisten constructief met elkaar communiceren en zo de het beste in elkaar naar boven halen i.f.v. de patiënt. Daarnaast volgen Magnus kinesisten jaarlijks opleidingen en is er ook een interne opleiding voorzien tussen de teamleden om tot optimale kruisbestuiving van kennis te komen.

Bij Magnus erkenden we dat er een uitdaging is om in de eerstelijnszorg tijd en budget te creëren opdat collega’s van elkaar kunnen leren, inspireren en ondersteunen. Als zorgverlener in België wordt je in feite enkel vergoed om patiënten te behandelen. Hierdoor bestaat het risico dat je geïsoleerd werkt, een tunnelvisie ontwikkelt en weinig zicht hebt op de aanpak van je collega’s.

 

Wat als we dit nu eens omdraaien? Samenwerken, afstemmen, bruggen bouwen en elkaar inspirerend ondersteunen. Met deze visie creëren we een win-win-win situatie. 

  1. Meer competente kinesitherapeuten
  2. Betere patiënten resultaten
  3. Versterking van de collegialiteit

Als we naar de definitie van mentorschap kijken is dat dan ook de uitgelezen methode om deze doelen te realiseren.

2. Hoe mentorschap
bij Magnus Kinesitherapie ingeburgerd is

Alhoewel mentorschap in de zorg vaak informeel plaatsvindt (vb. je vraagt even een toelichting aan een collega) vonden we het belangrijk om hier expliciet tijd, ruimte en budget voor vrij te maken. Binnen onze werking voorzien we maandelijks een overleg tussen de mentor en elke collega. Om echt van elkaar te leren moet je tijd en ruimte hebben om in gesprek te gaan, literatuur te bespreken, onderzoek -en behandeltechnieken te zien, voelen en uitvoeren. Daarnaast is een stagiair of vrijwilliger aanwezig om praktische vaardigheden te toetsen. Tijdens dit overleg worden casussen, onderzoeks- en behandeltechnieken besproken, getest, geëvalueerd en bijgestuurd. Het mentorschap is ook vraaggestuurd, dit wil zeggen dat de mentee (de persoon die het mentorschap ontvangt) zijn/haar leerdoelen zelf aanbrengt. Hiermee stimuleren zelfontwikkeling en nieuwsgierigheid om bij te leren.

Ingang Magnus Kinesisten Tunnelplaats Antwerpen

Doelstellingen van Magnus classes

 

Bent u als zorgverlener ook geïnteresseerd om deel te nemen? Laat het ons gerust weten.