Magnus als drijvende kracht in netwerkvorming in de kinesitherapie

Eén van de pijlers van professionalisme is een goed georganiseerde beroepsgroep (WHO Regional office for Europe 2022) en daar tracht Magnus actief aan mee te werken. Sinds 2020 hebben we een pro actieve rol opgenomen om in te zetten op het verder profesionnaliseren van de kinesitherapie. We overlopen hier een paar resultaten van de afgelopen jaren.

Vernieuwd elan in het bestuur van de Leuvense Kinesitherapie Kring

Met COVID-19 als faciliterende factor werd duidelijk dat samenwerken over de praktijkgrenzen heen de sleutel is om ons beroep te verdedidigen en vorm te geven. De initiële bekommernissen en discussies omtrent mondmaskers, spatschermen en ontsmettingsmaterialen leidde tot een sterker verband van Magnus met de lokale kringwerking. Vervolgens werd op het initiatief verder gebouwd en konden meerdere partners in de Leuvense Kinesitherapie Kring (LKK) worden aangetrokken. Eén sleutelmoment was het aansluiten van vertegenwoording vanuit het UZ Leuven. Hierdoor omvatte de LKK een breder deel van het zorglandschap en werd besloten om statutair de LKK als vertegenwoordige voor alles met betrekking tot kinesitherapie in de regio groot Leuven aan te stellen.

leuvense_kinesisten_kring
dag_van_de_kinesitherapie_leuven

Aanzet tot een informeel netwerk van partners in de kinesitherapie

In aanloop van de dag van de kinesitherapie (8 september) in 2021 werd door LKK de suggestie gemaakt om het bredere werkveld in de kinesitherapie in de regio uit te nodigen voor een workshop omtrent de toekomst van de kinesitherapie in de regio. Volgende partners waren aanwezig:

 • Ziekenhuizen: UZ Leuven, UPC Leuven en Heilig Hart Leuven
 • Partners uit de industrie
 • LKK als vertegenwoordiger van de eerstelijns kinesitherapie
 • KU Leuven | onderwijsinstelling
 • Life Long Learning institute | post academische vorming
 • Axxon | beroepsgroep voor de kinesitherapie
 • ProQKine | kwaliteitsorgaan voor de kinesitherapie
Het enthousiasme en de verworven inzichten omtrent gemeenschappelijke belangen leidde tot een voortzetting en verdieping van het informele netwerk in 2022.

Efficiënties door samenwerking en transmurale bruggen bouwen

Zowel vanuit LKK maar ook vanuit onze praktijk trachten we initiatieven voor betere samenwerking constructief te verbeteren. We geven enkele voorbeelden waarin we actief betrokken waren als praktijk.


Introductie nieuw transmuraal zorgpramma wervelkolom problemen

Volgend op een digitale opleiding omtrent het nieuwe zorgpad voor lage rugpijn hebben we in overleg met UZ Leuven de suggestie gemaakt om d.m.v. peer reviews de nieuwe inzichten te dissemineren. Bovendien maakten we de suggestie om de huisarts als spilfiguur rond de patiënt mee te betrekken. Tijdens de eerste peer review in 2022 waren zowel artsen als kinesitherapeuten van UZ Leuven, de KHOBRA huisartsenkring als LKK aanwezig. Hierdoor werden de belangrijkste actoren rond patienten bij wervelkolom problemen voor het eerst samen gebracht!

Ontdek het wervelkolom zorgpramma UZ Leuven

zorgpad_lage_rugpijn
netwerking_kinesitherapie

Dag van de kinesitherapie als jaarlijkse viering van het netwerk

Op 8 september wordt de dag van de kinesitherapie gevierd en is er jaarlijkse bijeenkomst om de kinesitherapie in de regio te vieren. De organisatie wordt geleid door het life long learning institute en brengt alle partners maar ook de industrie samen.

Sinds de eerste editie in 2021 steeg het deelnemers aantal van 25 tot >100 deelnemers in 2023. Vanuit Magnus verwachten we dat het event jaarlijks verder zal groeien en een platform vormt om kinesitherapie in de picture te plaatsen maar ook partners binnen het veld informeel samen te brengen.


Eerste netwerk event van de LKK in 2023!

Op 8 maart 2023 vond het eerste netwerk event voor kinesitherapie uit de regio plaats. Zowel kinesitherapeuten uit het werkveld van de eerste lijn en het ziekenhuizen als vertegenwoordigers van de kinesitherapie uit andere sectoren en domeinen waren aanwezig. De volgende sectoren waren vertegwoordigd:

 • KU Leuven
 • Life long learning institute
 • Axxon
 • LKK
 • Zorgzaam Leuven
 • Eerstelijnszone Leuven
 • Studenten kinesitherapie

In parallel werd de nieuwe website en lidmaatschapvormen van LKK gelanceerd.

Website LKK

netwerk_event_leuvense_kinesitherapeuten_kring
kinesisten_netwerk

Referenties

Roadmap to professionalizing the public health workforce in the European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.