👉  Ken je het gevoel hoe heerlijk is om te leren van een gepassioneerde collega?

👉  Wist je dat het voor zorgverleners in de eerstelijn niet evident is om hier tijd en ruimte voor te krijgen?

👉 Denk je dat het een meerwaarde is voor de patiënten uitkomstmaten wanneer ervaren zorgverleners hun kennis vaak en veel delen?

 

Bij Magnus geloven we dat die professionele passie de basis vormt om elkaar te inspireren, te verbeteren, ondersteunen en te appreciëren!

Eén van onze projecten om dat te realiseren is het mentorschap programma. Sinds het begin van dit jaar heeft Magnus extra tijd en budget vrijgemaakt om te investeren in de kruisbestuiving van passie, kennis en vaardigheden… en wat zijn we blij dat we dit hebben kunnen realiseren! In dit artikel lichten we kort toe waarom we dit doen en wat de eerste resultaten zijn voor de Magnus kinesitherapeuten en patiënten.

We lichten het toe in 3 delen:

 1. Waarom mentorschap belangrijk is
 2. Hoe Magnus mentorschap integreert in de dagelijkse werking
 3. De eerste resultaten van mentorschap
Profiel Magnus Kinesist

1. Waarom mentorschap
in de zorg belangrijk is

Een Magnus kinesist wordt gekarakteriseerd door een passie om patiënten te helpen, intensief met collega’s samen te werken, competenties te delen en de kinesitherapie in de praktijk naar een hoger niveau te tillen. Bij Magnus garanderen we dat de kinesisten constructief met elkaar communiceren en zo de het beste in elkaar naar boven halen i.f.v. de patiënt. Daarnaast volgen Magnus kinesisten jaarlijks opleidingen en is er ook een interne opleiding voorzien tussen de teamleden om tot optimale kruisbestuiving van kennis te komen.

Bij Magnus erkenden we dat er een uitdaging is om in de eerstelijnszorg tijd en budget te creëren opdat collega’s van elkaar kunnen leren, inspireren en ondersteunen. Als zorgverlener in België wordt je in feite enkel vergoed om patiënten te behandelen. Hierdoor bestaat het risico dat je geïsoleerd werkt, een tunnelvisie ontwikkelt en weinig zicht hebt op de aanpak van je collega’s.

 

Wat als we dit nu eens omdraaien? Samenwerken, afstemmen, bruggen bouwen en elkaar inspirerend ondersteunen. Met deze visie creëren we een win-win-win situatie. 

 1. Meer competente kinesitherapeuten
 2. Betere patiënten resultaten
 3. Versterking van de collegialiteit

Als we naar de definitie van mentorschap kijken is dat dan ook de uitgelezen methode om deze doelen te realiseren.

"Mentorschap is het ondersteunen en aanmoedigen van mensen om hun eigen leren te beheren zodat zij hun potentieel kunnen maximaliseren, hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, hun prestaties kunnen verbeteren en de persoon kunnen worden die zij willen zijn."

(Definitie van mentorschap vertaalt uit https://www.gla.ac.uk/media/Media_415574_smxx.pdf)


Bovendien weten we ook dat leren van je naasten één van de meest effectieve leermethodes is waarbij de opgedane vaardigheden langer bijblijven dan het lezen van een boek of het volgen van een presentatie. Dit wordt ook wel de zone van naaste ontwikkeling genoemd (Vygotski). Tot slot creëer je ook een interessante veilige leeromgeving waarin zelfontwikkeling en betrokkenheid centraal staan. En dat resulteert in de empowerment van het team en de organisatie!

2. Hoe mentorschap
bij Magnus Kinesitherapie ingeburgerd is

Alhoewel mentorschap in de zorg vaak informeel plaatsvindt (vb. je vraagt even een toelichting aan een collega) vonden we het belangrijk om hier expliciet tijd, ruimte en budget voor vrij te maken. Binnen onze werking voorzien we maandelijks een overleg tussen de mentor en elke collega. Om echt van elkaar te leren moet je tijd en ruimte hebben om in gesprek te gaan, literatuur te bespreken, onderzoek -en behandeltechnieken te zien, voelen en uitvoeren. Daarnaast is een stagiair of vrijwilliger aanwezig om praktische vaardigheden te toetsen. Tijdens dit overleg worden casussen, onderzoeks- en behandeltechnieken besproken, getest, geëvalueerd en bijgestuurd. Het mentorschap is ook vraaggestuurd, dit wil zeggen dat de mentee (de persoon die het mentorschap ontvangt) zijn/haar leerdoelen zelf aanbrengt. Hiermee stimuleren zelfontwikkeling en nieuwsgierigheid om bij te leren.

Ingang Magnus Kinesisten Tunnelplaats Antwerpen
Mentorschap Magnus Kinesist

3. Resultaten
van het mentorschap

Wat is nu de impact van ons mentorschap programma?

We vroegen onze Magnus kinesisten waar voor hen de meerwaarde zit en we kregen de volgende antwoorden:

 • Doordat de praktijk het ondersteunt en er een duidelijk kader is om overleg te plegen is er een groter leereffect
 • Het verbetert de kwaliteit van interacties tussen de collega’s verbetert
 • Het mentorschap laat me toe de kwaliteiten van mijn collega’s beter te ontdekken en appreciëren!
 • Mijn vaardigheden om patiënten te helpen is verbreed en verdiept door het mentorschap
 • Technieken en vaardigheden waar ik aan twijfelde kon ik bijsturen waardoor ik met meer vertrouwen een patiënt kan benaderen en helpen
 • Leren van een collega integreert de dagelijkse uitdagingen van het werkveld. Het is vaak veel relevanter dan een theoretisch academische uiteenzetting.
 • Mijn technieken zijn ergonomischer en effectiever dankzij de input van mijn collega
 • Ik durf twijfels beter te uiten waardoor ik makkelijker kan leren dan wanneer dit in een grote groep zou plaatsvinden

We ontdekten ook dat ons mentorschap programma vrij uniek is in de kinesitherapie en daar zijn we uiteraard fier op.

Voor Magnus is het duidelijk: eens je start met mentorschap, wil je niet meer terug!