Kinesist Leuven Antwerpen

WANNEER BLIJFT U THUIS?

 

BIJ WELKE SYMPTOMEN BLIJFT U BEST THUIS?

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

  • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie (reukverlies) of dysgeusie (smaakverlies);

OF

  • minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree; acute verwardheid; plotse val;

OF

  • verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak.

Wij hanteren de gevalsdefinitie van Sciensano.

Contacteer ons tijdig indien u mogelijk positief bent.