Osteopathie in een notendop.

Osteopathie is een geneesmiddelvrije, niet-invasieve en alternatieve therapie die ontworpen is om het bewegingsbereik te verbeteren, gewrichtspijn te verlichten, spijsverteringsproblemen aan te pakken en de algehele gezondheid van alle lichaamssystemen te verbeteren.

Deze benadering concentreert zich op de gewrichten, spieren en interne organen om het algehele welzijn te bevorderen. Het omvat manuele "hands-on" technieken.

Deze technieken omvatten stretching en weerstand, craniosacraaltherapie, buiktherapie en fascia-therapie.

Complementair met kinesitherapie?

Binnen Magnus is er een nauwe samenwerking tussen kinesitherapeuten en osteopaten om de juiste zorgen op het juiste moment aan te kunnen bieden. Magnus werkt enkel met professionals die een multidisciplinaire kijk hebben op ziektebeelden, revalidatie en teamwerk. Concreet betekent dit dat we patiënten enkel behandelen indien 1. er duidelijk een indicatie is dat we een behandelplan zinvol kan zijn en 2. er duidelijke meetbare of ervaren progressie is bij de patiënt. Patiënten waarbij de progressie niet loopt als verwacht of de indicatie onvoldoende duidelijk is worden steeds in team besproken en verder doorverwezen.

In welke Magnus referentie praktijken
kan u terecht voor osteopathie?

Antwerpen

  • Kinesist Eefje
  • Leuven

  • Kinesist Steve