Waarom Magnus kinesitherapie
zoveel aandacht schenkt aan kwalitatieve zorg voor de patiënt

 • Wist u dat het zorglandschap zo georganiseerd is dat er weinig tot geen kwaliteitsgaranties zijn?
 • Wist u dat er in de financiering van de gezondheidszorg geen budget voorzien is opdat collega’s met elkaar overleg plegen in een groepspraktijk of tussen zorgverleners in de eerstelijn?
 • Wist u dat de interne kruisbestuiving van competenties tussen zorgverleners beperkt word door een prestatie financiering?
 • Wist u dat zorgverleners voor bepaalde patiënten minder vergoed worden dan voor andere patiënten met dezelfde aandoening?

Bij Magnus geloven we dat prestatiefinanciering nefast is voor

 • hoog kwalitatieve zorg
 • een gezonde werkomgeving voor de zorgverlener en
 • gelijkwaardige toegankelijkheid voor de patiënt.

Magnus biedt een antwoord door de prestatiefinanciering deels los te koppelen en zo in te zetten op onze pijlers voor kwaliteit. Magnus beoogt hierbij de doelen van de Quadruple aim te behalen:

 • Betere uitkomsten voor patiënten
 • Lagere zorgkosten of ook wel de beste zorgen per euro
 • Betere werkomgeving -en ervaring voor onze kinesitherapeuten
 • Een verbetering van de patiëntervaring

Ontdek hieronder onze pijlers

Ontdek op deze pagina onze pijlers om maximale zorgkwaliteit te garanderen:

Pijler I: Patiënt gecentreerde zorg
Pijler II: Communicatie
Pijler III: Pionier in geïntegreerde zorg
Pijler IV: Garantie op voortdurende bijscholing van ons team
Pijler V: Betrokken partner in het zorglandschap

Pijler I: Patiënt
gecentreerde kinesitherapie

Exclusieve één op één werking
met de patiënt

Onze kinesitherapeuten besteden exclusief tijd aan de patiënt tijdens een behandeling. Dit houdt in dat we geen andere patiënten op hetzelfde moment behandelen of je alleen oefeningen laten doen. We geloven in de competenties van onze kinesitherapeuten en het belang van kwalitatieve behandelingen en gedetailleerde oefentherapie. Het doel is om uw herstelpotentieel te maximaliseren en te zorgen dat u uw gezondheid in eigen handen kan nemen.

wat doet een goede kinesist
Start van een goede behandeling kinesist

Kwalitatieve opstart
revalidatietraject

Aan de start van uw revalidatie is het essentieel dat we onderzoeken waar de oorzaak van de klachten zich bevindt. Als kinesitherapeut zijn we gekwalificeerd om in detail na te gaan welke elementen een invloed hebben op uw klachten. We vermijden om overhaast tot conclusies te springen door een uitvoerig vraaggesprek, medisch onderzoek en het consulteren van uw medische dossiers (vb. beeldvorming en verslagen) om dan een behandeling op maat op te starten. Hierdoor zien we niets over het hoofd en zijn we in staat om uw revalidatietraject vanaf de eerste dag op het juiste spoor te zetten.

Een gezond lichaam
in een gezonde omgeving

Onze praktijken zijn ingericht om een gezonde, warme omgeving te creëren. Gezond voelen is veel meer dan de afwezigheid van fysieke klachten. In onze praktijken beogen we een aangename setting te creëren die uitnodigt om u beter te voelen. Hier vindt u dan ook geen klinische omgeving waar we u als persoon en niet als patiënt ontvangen.

Oefenzaal goede kinesisten magnus
Patienten Feedback Systeem Voor Goede Kinesitherapie

De patiënt als partner
naar steeds betere zorguitkomsten d.m.v. feedback

De patiëntervaring -en uitkomsten zijn bepalend voor een goed resultaat van een behandeling. Waardegedreven zorg betekent dus dat de patiënt centraal staat en dat realiseren we d.m.v. van patiënten bevragingen. Bij Magnus doen we dat tijdens en bij het afsluiten het behandeltraject. Deze anonieme evaluaties maken het mogelijk om onze diensten te verbeteren.

Pijler II: Communicatie

Als zorgverlener zie je enkel de patiënt tijdens een consultatie waardoor het risico bestaat bepaalde zaken over het hoofd te zien die de behandeling kunnen verbeteren. Daarom garandeert Magnus een wekelijks teamoverleg i.f.v. zorgoptimalisatie. Een open communicatie in ons team garandeert dat we snel schakelen wanneer een revalidatie niet loopt zoals verwacht. De kracht van een groepspraktijk is dat collega’s elkaar kunnen versterken. Bij Magnus zetten we hier maximaal op in.

Pijler III: Pionier in geïntegreerde zorg

Magnus is een vooraanstaande speler om de zorgintegratie te realiseren tussen zorgverleners in de eerstelijn (vb. huisartsen, verpleegkundige of welzijnswerkers) en in ambulante omgevingen (vb. ziekenhuizen). De nood om betere afstemming te hebben tussen de verschillende niveaus van zorg is groot. Magnus speelt een voortrekkersrol om dit in de dagelijkse werking te integreren maar ook om met relevante spelers (vb. ziekenhuizen) te onderzoeken hoe dit systematisch kan worden uitgerold in de regio’s. Op dit moment speelt Magnus een trekkende rol om de communicatiedoorstroming tussen de ziekenhuizen en praktijk te verbeteren. Hierbij houden we aandacht voor de integratie van de huisarts als zorgcoördinator van de patiënt en eveneens om kruisbestuiving van kennis te realiseren.

Pijler IV: Ontwikkelen
van de competenties van onze kinesitherapeuten

Bij Magnus geloven we dat onze kinesisten hun passie willen ontplooien en trachten we een traject op te zetten om hun kwaliteiten maximaal te ontplooien. Deze ontwikkeling kan enkel plaatsvinden in een veilige en reflectieve omgeving. Onze werking omvat dan ook verschillende elementen die cruciaal zijn om het potentieel van onze kinesitherapeuten te realiseren.

training goede kinesisten
mentorschap goede kinesisten

Kruisbestuiving van competenties
d.m.v. mentorschap programma

Door middel van ons mentorschap programma kunnen onze teamleden van elkaar leren. Hierdoor worden vaardigheden geharmoniseerd en kennen onze teamleden elkaar kwaliteiten.

Opleidingspraktijk

In onze praktijken kunnen studenten een stage volgen. Deze stage omvat een ontwikkelingsplan voor de individuele student. Magnus limiteert het aantal stagiairs per jaar en periode om een hoge opleidingskwaliteit te garanderen.

Evidentie kinesist kwaliteit
opleiding tot goede kinesist

Garantie tot
voortdurende opleiding

Binnen Magnus beschikt elke kinesist over een jaarlijks opleidingsbudget. Hierdoor stimuleren we voortdurende bijscholing die ook binnen ons team teruggekoppeld word.

Pijler V: Betrokkenheid
en interdisciplinaire collegialiteit

Magnus gelooft dat de kracht van kinesitherapie in het huidige zorglandschap onderbenut is. Daarom is Magnus geëngageerd in verscheidene netwerken en zorgorganen om de rol en kwaliteit van de kinesitherapie te versterken. Op dit moment is Magnus actief betrokken in de strategische netwerkvorming in de regio’s van onze praktijken om de verschillende actoren in de kinesitherapie samen te brengen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de kennisdoorstroming van onderzoek (universiteiten) naar de praktijk worden versneld maar ook de transmurale (vb. tussen ziekenhuizen en kinesitherapie in de eerstelijnszorg) en interdisciplinaire communicatie (vb. tussen artsen, ergotherapeuten, zorgkundigen, … en kinesitherapeuten) om de zorgkwaliteit te maximaliseren.

Wilt u meer weten over onze werking?

Aarzel niet om ons te contacteren!