Versnel uw herstel door kennis
en inzicht van uw aandoening

Niets is zo frustrerend als het ervaren van klachten zonder te weten hoe die ontstaan en inzicht te hebben hoe kinesitherapie u kan helpen. Bij Magnus willen we van u een partner maken d.m.v. transparante en wetenschappelijk gefundeerde kennis over uw klachten. Een goede behandeling omvat immers een deel educatie. De nodige kennis zal u geruststellen en het nodige vertrouwen geven dat u goed kan genezen en klachten kan voorkomen.

Bovendien is kinesitherapie, wanneer deze goed ingezet wordt een hoog effectieve en kwalitatieve therapievorm met weinig tot geen neveneffecten. De gezondheidsvoordelen van kinesitherapie zijn vaak onderkend en tweeledig: 1. het is een niet invasieve behandelstrategie (vb. medicatie of een ingreep) en 2. aangezien bewegen een essentieel deel is van kinesitherapie zijn er steeds secundaire gezondheidsvoordelen. Fysieke inactiviteit is immers de 6de grootste bijdragende oorzaak aan vroegtijdig overlijden; Denk hierbij aan de bescherming van bewegen tegen bijvoorbeeld diabetes, hart-en vaataandoening of darmkanker.

Ontdek alvast de nodige informatie over onderstaande aandoeningen en de rol van de kinesitherapie.

Hoe ziet uw behandeltraject er uit in onze referentie praktijken?

Intake bij uw kinesist

Tijdens de eerste consultatie van één uur voert een Magnus kinesist steeds een volledig onderzoek uit i.f.v. een kwalitatieve opstart. Dit omvat:

  • Administratieve opstart
  • Anamnese
  • Bekijken van eventuele beeldvorming
  • Actief en passief kinesitherapeutisch onderzoek
  • Behandeling
  • Educatie
  • Kinesitherapeutische bewegingstherapie (vb. oefeningen op beweeglijkheid of kracht)

Het voorschrift van de arts is indicatief en een doorgedreven kinesitherapeutisch onderzoek is genoodzaakt om een correct behandelplan op te stellen. Deze integrale start van het revalidatietraject verhoogt de effectiviteit van de vervolgbehandelingen. Wanneer de arts dit wenst, stelt uw Magnus kinesist ook een verslag op zodat uw verwijzende arts een beter inzicht krijgt in onze aanpak.

Intake bij uw kinesist
Behandeltraject

Behandeltraject

Bij Magnus trachten we de kinesitherapeutische behandeltechnieken optimaal af te stemmen op uw noden doorheen het behandeltraject. Uw kinesist hanteer hier dus geen ‘one size fits all’ maar een geïndividualiseerde aanpak. Door middel van voortdurende bijscholing beheert een Magnus kinesist een breed gamma aan kinesitherapeutische vaardigheden maar kan die ook beroep doen op complementaire competenties van zijn of haar collega’s. Daarnaast is educatie van u als patiënt uitermate belangrijk om eigenaarschap te nemen van uw herstel. Dat doen we door middel van informatie fiches en voortdurende kennisdeling tijdens de behandelsessies.

Einde van de behandeling en feedback

Wanneer uw klachten verdwenen zijn en u zelfstandig verder kan, vragen we uw anonieme feedback door middel van een evaluatieformulier. Gedurende uw behandelreeks kan u overigens steeds anonieme feedback geven bij elke behandelsessie. Uit uw ervaringen kunnen onze kinesisten leren en de dienstverlening van onze kinesitherapiepraktijk verbeteren.

Einde van de behandeling en feedback

Ontdek kinesitherapeutische behandeltrajecten


Houdt u er rekening mee dat de huidige lijst van zorgpaden bij Magnus slechts een kleine selectie is van de klachten waarmee wij u kunnen helpen. Komt u op een later tijdstip nog eens terug voor nieuwe infobladen.