Wat is
kinesitherapie?

We volgen hier de definities van de Wereld federatie in de kinesitherapie voor de Europese Regio zijnde:

 • Kinesitherapie is het beroep in de gezondheidszorg met expertise in het voorschrijven van beweging en lichaamsbeweging gedurende het hele leven en over het hele gezondheidsspectrum.
 • Kinesitherapie omvat specifieke interventies voor individuen en bevolkingsgroepen waar beweging en functie worden of kunnen worden bedreigd door ziekte, veroudering, letsel, pijn, invaliditeit, ziekte, aandoening of omgevingsfactoren. Dergelijke interventies worden ontworpen en voorgeschreven om een optimale gezondheid te ontwikkelen, te herstellen en te behouden.
 • Kinesitherapie is een integraal onderdeel van alle gebieden van gezondheid en welzijn, zoals bevordering, preventie, habilitatie en revalidatie, en omvat fysieke, psychologische, emotionele en sociale factoren.
 • Tot slot omvat kinesitherapie de interactie van de kinesist met de cliënt, inclusief zijn/haar familie, verzorgers en relevante andere gezondheidswerkers en gemeenschappen.

Bron: erwcpt.eu

Wat is een kinesitherapeut
of kinesist?

 • Kinesisten zijn autonome gezondheidswerkers die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, behouden of herstellen van motorische functies en bewegingen gedurende het hele leven met behulp van evidence-based praktijken.
 • Kinesisten verlichten pijn en behandelen of voorkomen lichamelijke aandoeningen die verband houden met letsel, ziekte of andere beperkingen.
 • Kinesisten stellen patiënten en hun verzorgers in staat om buiten de klinische omgeving met hun aandoening om te gaan.
 • Kinesisten werken binnen hun werkterrein en hun eigen professionele gedragscode.
 • Kinesisten zijn gereguleerd in 27 EU-lidstaten en in de EVA-landen.

Gespecialiseerde kinesisten bezitten over specifieke competenties. Zij nemen complexe beslissingen en beheren risico's in onvoorspelbare contexten en binnen een afgebakend gebied. Zij kunnen zich richten op een specifiek gebied van de klinische praktijk, onderwijs, onderzoek of professioneel management.

Bron: erwcpt.eu

De rol van kinesitherapie
in de gezondheidszorg

Kinesitherapie
in de eerstelijnszone

Eerstelijnsgezondheidszorg omvat de integrale, interdisciplinaire, patiënt – en gemeenschapsgerichte benadering van de gezondheidszorg. Zorgverleners in de eerste lijn vormen het eerste contactpunt van een patient om zijn of haar zorgbehoeften toe te lichten en beroep te doen op de gezondheidszorg (1).

Kinesisten zijn belangrijke zorgverleners in de eerstelijnszone. Als medisch beroep zijn ze gekwalificeerd om diagnoses te stellen en indien nodig door te verwijzen voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, de kindergeneeskunde en andere aandoeningen (2,3).

Kinesitherapie is bovendien een effectieve en hoogwaardige en niet invasieve zorg binnen het gezondheidszorglandschap (4,5,6). Ook neemt het bewijs omtrent de veiligheid en doeltreffendheid van kinesitherapie in het behandelen van aandoeningen toe (7,8). Bovendien zorgt kinesitherapie voor een afname van een overmatig gebruik van andere medische diensten (9). Hierdoor kunnen andere zorgverleners meer tijd vrij maken voor hun specialisaties.

Wat doet een kinesist
Wat kost kinesitherapie

Gezondheids en economische voordelen
van kinesitherapie in de eerstelijnszorg

De organisatie van de kinesitherapie verschilt tussen de verschillende landen in Europa. In België is een voorschrift van een arts nog genoodzaakt maar in de meest West-Europese landen (Zweden, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk) is dit ondertussen niet meer het geval. Het wordt zelfs aangeraden door het National Institute for Health and Care Excellence (NICE), het meest gerenommeerde instituut voor adviezen omtrent gezondheidszorg. Directe toegang tot de kinesitherapie is één van de volgende stappen in de evolutie van het beroep in België.

Bovendien is aangetoond dat kinesitherapie (10,11,12,13):

 • Wachttijden in het zorglandschap verlaagt
 • Patiënten meer autonomie geeft om het ziektebeeld te beheren en zelfstandiger te leven
 • Het risico op het ontwikkelen van chronische problemen ten gevolge van een acute klacht afneemt
 • Pijn en invaliditeit ten gevolge van een aandoening vermindert
 • Arbeidsongeschiktheid inkort
 • Gezondheidszorgkosten verlaagt
 • Het gebruikt van medicatie verminderd

Essentiële zorg en nood aan directe toegang
tot kinesitherapie i.f.v. betere zorgdistributie

Aangezien kinesitherapeuten werken in de eerstelijnszone, ziekenhuizen, woonzorgcentra en spoeddiensten toont aan hoe essentieel het beroep is in het zorglandschap van de 21ste eeuw.

Maar liefst 30% tot 50% van alle klachten waarmee de huisarts wordt geconfronteerd zijn van musculoskeletale aard (14). Opvallend is dat voor 85% van deze aandoeningen een bezoek aan de huisarts overbodig is. Directe toegang zou de belasting van de huisarts dan ook sterk verlagen en de capaciteit van eerstelijnszorg sterk verhogen (15).

 

De klinische kennis van de kinesitherapeut is bovendien uitmuntend. Diagnosestelling en triageadviezen voor patiënten met heup en knie aandoeningen zijn vergelijkbaar met deze van orthopedische chirurgen (17). Bovendien wordt de zorgkwaliteit van de kinesist zeer hoog ervaren door de patiënt en resulteert in een grotere intentie van de patiënt om adviezen en instructie d.m.v. zelf management op te volgen (18).

Opvallend is ook dat kinesitherapeuten de druk op acute spoedafdelingen kunnen verlagen. Goed geïntegreerde eerstelijnszorg met kinesitherapeuten kunnen het aantal spoedopnames in het ziekenhuis met maar liefst 55% verminderen en de geassocieerde zorgkosten verlagen (19).

Referenties

 1. American Academy of Family Physicians (http://www.aafp.org/about/policies/all/primary-care.html)
 2. Boissonnault WG, Ross MD (2012).Physical therapists referring patients to physicians: a review of case reports and series. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 May;42(5):446-54. doi: 10.2519/jospt.2012.3890. Epub 2012 Jan 25 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22282166)
 3. Ludvigsson M, Enthoven P (2012).Evaluation of physiotherapists as primary assessors of patients with musculoskeletal disorders seeking primary health care. Physiotherapy 2012 June Volume 98, Issue 2, Pages 131–137. (http://www.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(11)00425-1/abstract)
 4. Marks et al (2016).Increasing capacity for the treatment of common musculoskeletal problems: a non-inferiority RCT and economic analysis of corticiosteroid injection for shoulder pain comparing a physiotherapist and orthopaedic surgeon. (https://research.bond.edu.au/en/publications/increasing-capacity-for-the-treatment-of-common-musculoskeletal-p)
 5. Mitchell JM, de Lissovov G (1997).A comparison of resource use and cost in direct access versus physician referral episodes of physical therapy. Phys Ther. 1997 Jan;77(1):10-8. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8996459)
 6. Ojha HA, Snyder RS, Davenport TE (2013).Direct access compared with referred physical therapy episodes of care: a systemic review. Phys Ther. 2014 Jan;94(1):14-30. doi: 10.2522/ptj.20130096. Epub 2013 Sep 12. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24029295)
 7. Mintken PE et al (2015). Direct access to physical therapy services is safe in a University student health centre setting. J Allied Health. 2015 Fall;44(3):164-8. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26342614)
 8. Swinkels et al (2014).An overview of 5 years of patient self-referral for physical therapy in the Netherlands. See comment in PubMed Commons below Phys Ther. 2014 Dec;94 (12):1785-95. doi: 10.2522/ptj.20130309. Epub 2014 Jul 31. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25082921)
 9. Bornhoft L, Larsson ME, thorn J (2015).Physiotherapy in primary care triage – the effects on utilization of medical services at primary health care clinis by patients and sub-groups of patients with musculoskeletal disorders: a case-control study. Physiother Theory Pract. 2015 Jan;31(1):45-52. doi: 10.3109/09593985.2014.932035. Epub 2014 Jul 2 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24988315)
 10. The Chartered Society of Physiotherapy (2012).Musculoskeletal physiotherapy: patient self-referral. London: National Institute for Health and Care Excellence. (https://www.csp.org.uk/documents/musculoskeletal-physiotherapy-patient-self-referral-qipp-endorsed-pathway)
 11. Government S (2015). Allied Health Professionals Musculoskeletal Pathway Minimum Standards: a framework for action 2015-2016. Edinburgh: Scottish Government; 2015 (http://www.gov.scot/Publications/2015/05/4529)
 12. Department of Health. Self-referral pilots to musculoskeletal physiotherapy and the implications for improving access to other AHP services. London: Department of Health; 2008 (http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2008-2505/DEP2008-2505.pdf)
 13. Holdsworth LK, Webster VS, McFadyen AK. What are the costs to NHS Scotland of self-referral to physiotherapy? Results of a national trial. Physiotherapy. 2007;93 (1):3-11 (https://www.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(06)00081-2/fulltext)
 14. BriggsTimothy WR. Getting it right first time: improving the quality of orthopaedic care within the National Health Service in England. London: British Orthopaedic Association: 2015: (https://www.boa.ac.uk/standards-guidance/getting-it-right-first-time.html)
 15. Ludvigsson ML, Enthoven P. Evaluation of physiotherapy as primary assessors of patients with musculoskeletal disorders seeking primary health care. Physiotherapy. 2012;98 (2):131-7 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22507363/)
 16. Holdsworth LK , Webster V (2004). Direct access to physiotherapy in primary care: now? -and into the future?Physiotherapy June 2004 Volume 90, Issue 2.Pages 64-72 (https://www.csp.org.uk/journal/article/physiotherapy-june-2004/direct-access-physiotherapy-primary-care-now-future)
 17. Desmeules Fetal (2013). Validation of an advanced practice physiotherapy model of care in an orthopaedic outpatient clinic.BMC Musculoskeletal Disorders 2013 14:162 (https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-14-162)
 18. Samsson KS, Bernhardsson S, Larsson M (2016). Perceived quality of physiotherapist-led orthopaedic triage compared with standard practice in primary care: a randomised controlled trial.BMC Musculoskeletal Disorders 2016 17: 257 (https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-016-1112-x)
 19. Kent Community Health NHS Trust. The Human Touch, transforming Community Services in Kent.Service in the spot light: Pro-Active Care: Long Term Conditions. Maidstone: Kent Community Health NHS trust; 2013 (https://www.erwcpt.eu/file/227)