Ontstaansoorzaak

Een tenniselleboog is meestal het gevolg van een overbelasting. De pees verbindt een spier (polsextensor) met het bot zodat er een beweging in de pols mogelijk is. Wanneer deze spieren aangespannen worden moeten de pezen deze spierkrachten kunnen opvangen. Bij een tenniselleboog zijn de pezen van de polsextensoren overbelast. De pees van de extensor carpi radialis brevis (ECRB) spier is vaak het meest aangedaan.

Er moet onderzocht worden waarom de pezen overbelast zijn. Men moet hier rekening houden met de belasting – belastbaarheid balans van de pezen: hoeveel de pezen belast worden (belasting) en wat de pezen gewend zijn om te moeten doen (belastbaarheid). Vaak is die balans verstoort wanneer men tijdelijk meer heeft gesport dan voorheen of men langdurig veel overuren heeft gedaan op het werk (hogere belasting dan normaal). Ook kan het zijn dat men langere tijd minder heeft gedaan (sportstop, tijdelijk gestopt met werken of vakantie), en men de reguliere belasting op de pezen niet meer gewoon is (verlaagde belastbaarheid).

Naast de primaire ontstaansoorzaak, de algemene belastbaarheid, zal uw kinesitherapeut ook naar andere factoren zoeken die kunnen bijdragen aan de ontstaansoorzaak. De klachten kunnen zich op iedere leeftijd voordoen, het vaakst ziet men dit in een populatie tussen 30-50 jaar.

Eenmaal men klachten ontwikkeld gaan de pezen door een hele opeenvolging aan biochemische reacties, dit resulteert in pijn en een hogere gevoeligheid. De pijn die u voelt zal ervoor zorgen dat de spieren die verbonden zijn met de pijnlijke pezen zich gaan opspannen. Dit werkt echter averechts waardoor men de pezen nog meer gaat belasten.

Daardoor gaat men tijdens deze periode de spieren vaak minder gebruiken - om de pezen te beschermen - waardoor de belasting-belastbaarheid sterk omlaag gaat. We weten immers dat pezen niet houden van grote veranderingen, het is immers de primaire ontstaansoorzaak en dus ook de reden waarom patiënten als ze hun activiteiten hierna weer opnemen opnieuw klachten ontwikkelen. De belastbaarheid is nog meer verlaagd en men belast nu een pees die geen belasting meer aankan.

Evolutie van het ziektebeeld

De revalidatie kan 6-9 maanden duren voor men volledig pijnvrij is. Het herstel hangt af van meerdere factoren, onder andere hoe trouw de versterkende oefeningen (zie onder) worden gedaan en of er reeds gebruik werd gemaakt van een corticosteroïden injectie (dit zorgt voor een langere revalidatie). Initieel moet de belasting op de pezen verlaagd worden. Dit betekent dat activiteiten worden aangepast aan de belastbaarheid. Het wordt dus sterk aangemoedigd om te blijven sporten, werken, etc… zolang dat dit de klachten niet verergert. Uw kinesitherapeut gaat individueel na hoe de activiteiten tijdelijk aangepast moeten worden in functie van het herstelproces.

Symptomen

Patiënten beschrijven vaak een zeurende, drukkende pijn op de buitenkant van de bovenarm (dit is de plaats waar de pezen van de polsextensoren hechten aan de epicondylus lateralis van het bot). Het is echter niet abnormaal dat de klachten soms kunnen variëren en men deze meer in de onderarm of zelfs tot aan de pols voelt. De klachten worden meestal uitgelokt indien men voorwerpen vastgrijpt of men de spieren op rek brengt. Specifieke bewegingen waar men veel draait met de onderarm (vb.: schroevendraaier, verven, poetsen,…) geven vaker last dan andere.

Articulair

Een tenniselleboog is geen articulair probleem. Belangrijk is wel om de correcte diagnose te stellen omdat articulaire klachten zich in dezelfde regio als een tenniselleboog kunnen weergeven.

Neurologisch

Een tenniselleboog is geen neurologisch probleem. Ook is het weer belangrijk om de correcte diagnose te stellen omdat deze klachten zich in dezelfde regio kunnen presenteren als een tenniselleboog.

Musculair

  • Drukgevoeligheid van de pezen ter hoogte van de buitenkant van de elleboog
  • Rekgevoeligheid wanneer de spier op rek gebracht wordt
  • Indien men de spier krachtiger aanspant kan men ook een diepe pijn ondervinden
  • Men kan ook een diepe, zeurende pijn ondervinden in rust ten gevolge van overmatige spierspanning
  • 's Morgens (zeker na de spier veel te gebruiken) kan men een stijf gevoel hebben in de onderarm

Andere

Geen

Rol van de Kinesitherapie en uw kinesist(e)

Belangrijk is om niet te snel zelf tot de conclusie van tenniselleboog uit te gaan. Er zijn veel klachten die op dezelfde plaats kunnen voorkomen. Daarom is het belangrijk om uw kinesitherapeut te consulteren. Hij / zij zal u grondig onderzoeken.

Kinesitherapeutisch onderzoek

Uw kinesitherapeut zal door middel van een vraaggesprek en specifieke testen nagaan wat de ontstaansoorzaak is en/of lokale factoren van de spieren en pezen nagaan: (spierlengte, spierkracht, verlaagde belastbaarheid van de pezen, verhoogde belasting op de pezen,…). Secundaire factoren die mogelijks indirect bijdragen tot de klachten worden ook geëvalueerd.

Behandeling door uw kinesitherapeut(e)

De behandeling van een tenniselleboog vereist een goede mix van oefentherapie, ontlasting van de spieren en een voortdurende evaluatie van de belasting en belastbaarheid.

Pijn controle

Door de spierspanning in de polsextensoren en de omliggende spieren te verlagen zal de pijn verminderen. Er kan gebruik gemaakt worden van massage, triggerpoint behandeling en eventueel dry needling. U kan zelf gebruik maken van warmtepacks en zelfmassage. Hard duwen wordt echter afgeraden aangezien men de pezen dan nog meer kan irriteren. Voor zelfbehandeling is er echter weinig evidentie naar pijnverlichting.

Manuele kinesitherapie

Manuele therapie is initieel niet aangewezen. Bepaalde technieken kunnen hier wel van toepassing zijn. Indien er bijvoorbeeld een beperking in het gewricht wordt vastgesteld, kan manuele therapie de regio ontlasten.

Oefentherapie

Dit is de belangrijkste component van de therapie. Oefentherapie heeft als doel de belastbaarheid van de pezen te optimaliseren opdat de belastbaarheid hoger is dan de dagelijkse, normale belasting. Om de belastbaarheid van de pezen te verhogen moet er meermaals per week worden geoefend. Het is normaal dat deze revalidatie met ups en downs gaat. Tijdens het oefenen mag er lichte pijn zijn, deze mag echter niet toenemen na de oefeningen en de volgende ochtend. Uw kinesitherapeut zal dan ook uw individueel programma aanpassen aan uw specifieke revalidatietraject.

Revalidatie traject

Binnen elke revalidatie onderscheiden we steeds de doelstellingen op korte en lange termijn. Afhankelijk van het type pathologie zal dit verschillen.

Korte termijn

In deze eerste fase van de behandeling is het belangrijkste de pijn onder controle krijgen. Tijdelijk gaat de belasting worden verminderd om deze vervolgens gradueel terug op te bouwen.

Lange termijn

Op lange termijn is het de bedoeling dat met veel oefentherapie de belastbaarheid van de pezen hoog genoeg ligt opdat de dagelijkse belasting geen klachten meer uitlokt. Belangrijk om te onthouden is dat men na de therapie terug klachten kan ontwikkelen indien men de belastbaarheid terug laat dalen en de belasting plots terug opdrijft. Uw kinesitherapeut zal u dus ook informeren om herval te vermijden.

Multidisciplinaire aanpak

Medicatie voor een tenniselleboog bestaat uit anti-inflammatoire en pijndempende medicatie. Anti-inflammatoire medicatie (ibuprofen) werken enkel beperkt voor 2-3 weken bij een acute opstoot van de klachten aangezien de inflammatie fase verdwijnt na 2-3 weken. Dit kan helpen om de klachten wat te temperen maar gaat deze niet oplossen.

Er kan worden geopteerd om voor een corticosteroïden injectie. Dit geeft initieel vaak een pijndemping in de eerste weken. Na enkele maanden ziet men echter dat patiënten met een corticosteroïden injectie het minder goed doen dan patiënten die goede oefentherapie volgen onder begeleiding van een kinesitherapeut2. Na een corticosteroïden injectie heeft men 11 keer meer kans dat de klachten terugkomen, pijnlijker zijn en de behandeling langer duurt dan zonder injectie. Corticosteroïden tasten namelijk de pezen aan.3

Chirurgische ingrepen worden zelden uitgevoerd bij deze pathologie4.

Tenzij u in een ongeval betrokken was of recent gevallen bent op de elleboog, is beeldvorming hier niet van toepassing.

 

Referenties

  1. Sanders Jr TL, Maradit Kremers H, Bryan AJ, Ransom JE, Smith J, Morrey BF. The epidemiology and health care burden of tennis elbow: a population-based study. Am J Sports Med. 2015;43(5):1066-1071. doi:10.1177/0363546514568087
  2. Effect of corticosteroid injection, physiotherapy, or both on clinical outcomes in patients with unilateral lateral epicondylalgia: a randomized controlled trial - PubMed. Accessed December 2, 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23385272/
  3. Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomised trial - PubMed. Accessed December 2, 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17012266/
  4. Nirschl RP. The epidemiology and health care burden of tennis elbow: a population-based study. Ann Transl Med. 2015;3(10):133. doi:10.3978/j.issn.2305-5839.2015.05.05

Ontdek andere aandoeningen en behandeltrajecten bij de kinesitherapeut